Collectief Inkoop Platform
Privacyverklaring
30 juni 2021

Wij vinden privacy belangrijk en snappen dat die voor jou óók belangrijk is. In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonlijke informatie. Neem vooral contact met ons op als je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt.


het verstrekken van persoonlijke informatie
Als je jezelf registreert bij collectiefinkoopplatform.nl vragen we om je naam, plaats van bouwproject, naam bouwproject, kavelnummer, telefoonnummer en e-mailadres.

De naam die je invult is de naam waarmee we je aanschrijven in e-mails. Als je je daar prettiger bij voelt, kun je een alias gebruiken.

De plaats van je bouwproject en de naam van het bouwproject hebben we nodig om je, indien mogelijk, te koppelen in een collectief.

Je e-mailadres gebruiken we om te verifiëren dat jij jij bent en niet een robot. Dit e-mailadres is niet zichtbaar voor je buren. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan gebruiken we je e-mailadres ook om je een wachtwoord reset toe te sturen.

Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen, maar kunnen geen garantie bieden dat openbare gegevens niet door andere gebruikers worden gebruikt.


jouw activiteit op onze website
We leggen geanonimiseerd het klikgedrag op onze website vast. Hiermee kunnen we onze website voortdurend verbeteren.

Deze gegevens delen we niet met externe, commerciële partijen.

Slechts een beperkt aantal medewerkers hebben toegang tot deze informatie. Al onze verwerkers worden verplicht om je persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.


verzamelen bezoekersinformatie via collectiefinkoopplatform.nl
Collectief Inkoop Platform verzamelt door middel van cookies algemene gegevens tijdens een websitebezoek. Denk aan een IP-adres, tijdstip van het websitebezoek en gegevens die je browser verstuurt. Met deze informatie krijgen wij inzicht in het zoek- en klikgedrag van bezoekers van de website en kunnen we de site verder optimaliseren. De gegevens worden niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.


e-mail
Als je ons een e-mail stuurt, dan slaan we je gegevens op, zodat we je goed van dienst kunnen zijn. Ook als je later nog eens contact met ons opneemt.


buren collectief
In ons ‘buren collectief’ gaan (toekomstige) buren uit een nieuwbouwproject met ondersteuning van Collectief Inkoop Platform over tot het inkopen van producten en diensten voor de afbouwfase van hun woning. Collectief Inkoop Platform stelt het platform en medewerkers beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding.


beveiliging van persoonsgegevens
Om de persoonsgegevens van onze gebruikers te waarborgen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze informatie, hanteren we strikte veiligheidsprocedures. We gebruiken goede, veilige technologie en slaan waar mogelijk informatie versleuteld op. Bovendien slaan we zo min mogelijk persoonlijke informatie op en hebben zo weinig mogelijk medewerkers en externe bewerkers toegang tot persoonsgegevens.


bewaartermijnen
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden. Zodra een project is afgerond worden alle persoonsgegevens van de betrokken deelnemers weer verwijderd.


inzage, wijzigen van je gegevens en contact
Je persoonlijke gegevens kun je zelf op je profielpagina aanpassen. Heb je vragen over ons privacybeleid of wil je iets weten over je gegevens die bij ons bekend zijn, stuur dan een bericht naar info@collectiefinkoopplatform.nl of neem telefonisch contact op via 010-8443731.
Graag willen we je er nog op wijzen dat je als gebruiker het recht hebt op inzage, recht op verbetering, recht op aanvulling en correctie, recht op dataportabiliteit en recht op verwijdering van je persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij info@collectiefinkoopplatform.nl.


klachten
Wij helpen je graag als je een klacht hebt over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens


wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.
Collectief Inkoop Platform is een Besloten Vennootschap en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 83137769.


toelichting
Recht op inzage
Als je een verzoek tot inzage indient, laten we je zien welke gegevens we van je vastleggen, hoe we eraan komen, wie ze ontvangen en waarvoor we ze gebruiken.
Recht op verbetering en aanvulling
Als je persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn, heb je het recht deze aan te laten passen.
Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen kun je bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens.
Recht van verwijdering
Als je persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld, kun je ons vragen ze te verwijderen.
Recht van dataportabiliteit
Op jouw verzoek moeten we persoonsgegevens die wij van je hebben, overdragen aan jou of een organisatie van jouw keuze. In de wetgeving zijn hiervoor wel een aantal beperkingen opgenomen. We zullen meewerken aan deze overdracht voor zover dit mogelijk is.